Populaţia


Populaţia după domiciliu la 1 ianuarie, pe sexe şi medii de rezidenţă
Populaţia după domiciliu la 1 iulie, pe grupe de vârsta, sexe şi medii de rezidenţă
Născuţi vii, pe sexe
Născuţi vii, pe grupe de vârstă ale tatalui şi grupe de vârstă ale mamei
Rata de natalitate, pe medii de rezidenţă
Rata de fertilitate, pe medii de rezidenţă
Născuţi morţi, pe medii de rezidenţă
Rata mortinatalităţii, pe medii de rezidenţă
Decedaţi, pe medii de rezidenţă
Decedaţi, pe cauze de deces
Decedaţi pe sexe şi grupe de vârstă
Rata mortalităţii pe medii de rezidenţă
Decedaţi sub 1 an
Rata mortalităţii infantile, pe medii de rezidenţă
Căsătorii, pe medii de rezidenţă
Rata de nupţialitate, pe medii de rezidenţă
Divorţuri, pe medii
Divorţuri după numărul copiilor minori rămaşi după desfacerea căsătoriei
Rata de divorţialitate, pe medii de rezidenţă
Sporul natural al populaţiei, pe medii de rezidenţă
Rata sporului natural al populaţiei, pe medii de rezidenţă
Vârsta medie a soţilor la căsătorie, pe medii de rezidenţă
Vârsta medie la prima căsătorie, pe medii de rezidenţă
Durata medie a vieţii, pe sexe şi medii de rezidenţă
Stabiliri de domiciliu, pe medii de rezidenţă
Plecari cu domiciliul, pe medii de rezidenţă
Soldul schimbărilor de domiciliu, pe medii de rezidenţă
Stabiliri de reşedinţă, pe medii de rezidenţă
Plecări cu reşedinţa, pe medii de rezidenţă
Soldul schimbărilor de reşedinţă, pe medii de rezidenţă
Stabiliri cu domiciliul (inclusiv migraţia externă)
Plecări cu domiciliul (inclusiv migraţia externă)
Emigranţi definitivi, pe sexe
Emigranţi definitivi, pe grupe de vârstă
Imigranţi definitivi, pe sexe
Imigranţi definitivi, pe grupe de vârstă
Emigranţi temporar, pe sexe, grupe de vârstă şi medii de rezidenţă
Imigranţi temporar, pe sexe, grupe de vârstă şi medii de rezidenţăWeb Analytics