Locuinţe şi utilităţi publice

Locuinţe existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate

Camere de locuit existente la sfârşitul anului, pe forme de proprietate

Suprafaţa locuibilă existentă la sfârşitul anului, pe forme de proprietate

Locuinţe terminate în cursul anului, pe surse de finanţare

Locuinţe terminate în cursul anului, după numărul camerelor de locuit pe o locuinţă

Suprafaţa construită a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare

Suprafaţa utilă a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare

Suprafaţa locuibilă a locuinţelor terminate, pe surse de finanţare

Autorizaţii de construire eliberate pentru cladiri, pe tipuri de construcţii

Suprafaţa intravilană a municipiilor şi oraşelor

Suprafaţa spaţiilor verzi în municipii şi oraşe

Lungimea străzilor orăşeneşti

Lungimea străzilor orăşeneşti modernizate

Lungimea totală a reţelei simple de distribuţie a apei potabile pe medii de rezidenţă

Numărul localităţilor cu reţea de distributie a apei

Capacitatea instalaţiilor de producere a apei potabile

Cantitatea de apă potabilă distribuită consumatorilor

Energia termică distribuită

Numărul localităţilor în care se distibuie energia termică, pe medii de rezidenţă

Lungimea totala simplă a conductelor de canalizare

Numărul localitătilor cu canalizare publică

Numărul vehiculelor în inventar pentru transport public local de pasageri

Numărul pasagerilor transportaţi în transportul public local

Lungimea totală a conductelor de distribuţie a gazelor

Numărul localităţilor în care se distribuie gaze naturale, pe medii de rezidenţă

Gaze naturale distribuite

Locuitorii cu locuinţele conectate la sistemele de canalizare şi epurare a apelor uzate

Populatia deservită de sistemul public de alimentare cu apăWeb Analytics