Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică MUREȘ

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Acord colectiv privind raporturile de serviciu

Contract colectiv privind raporturile de muncă

Organigrama

CarieraWeb Analytics