Activitatea întreprinderii


Numărul întreprinderilor active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Unităţi locale active pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de diviziune CAEN Rev.2

Numărul întreprinzătorilor privaţi pe tipuri de întreprinzători

Personalul din unităţile locale

Cifra de afaceri din unităţile locale

Investiţii brute în bunuri corporale din unităţile locale

Investiţii nete din unităţile locale

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare

Salariaţi din activitatea de cercetare-dezvoltare – echivalent normă întreagă

Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltareWeb Analytics