Condiţii de muncă

Conflicte de interese

Salariaţi din unităţile în care au avut loc conflicte de interese

Numărul accidentelor colective de muncă

Numărul accidentaţilor în muncă pe categorii de accidenteWeb Analytics