Forţa de muncă

Resurse de muncă, pe sexe

Populaţia activă civila, pe sexe

Populaţia ocupată civilă, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Numărul mediu al salariaţilor, pe categorii de salariaţi

Numărul mediu al salariaţilor, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului, pe categorii de salariati

Efectivul salariaţilor la sfârşitul anului, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Rata de activitate a resurselor de muncă

Rata de ocupare a resurselor de muncă, pe sexe

Şomeri înregistraţi, pe categorii de şomeri

Rata şomajului pe sexe


Web Analytics