Agricultură


Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de irigatii şi suprafaţa agricolă irigată
Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de desecare
Suprafaţa terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare şi combaterea eroziunii solului
Parcul de tractoare şi maşini agricole principale din agricultură (la sfârşitul anului), pe forme de proprietate
Cantitatea de îngrăşaminte chimice şi naturale folosite în agricultură
Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat îngrăşaminte chimice şi naturale, pe forme de proprietate
Cantitatea de pesticide aplicate în agricultură
Suprafaţa terenurilor pe care s-au aplicat pesticide
Suprafaţa cultivată cu principalele culturi
Producţia agricolă vegetală la principalele culturi
Producţia medie la hectar
Suprafaţa viilor pe rod
Producţia totală de struguri
Producţia medie de struguri la hectar
Numărul pomilor fructiferi
Producţia de fructe, pe specii de pomi
Producţia medie de fructe, pe specii de pomi
Efectivele de animale
Animale ce revin la 100 ha teren
Producţia agricolă animală, pe forme de proprietate
Valoarea producţiei ramurii agricole, pe sectoare
Indicii producţiei ramurii agricole, pe sectoare
Suprafaţa fondului forestier, pe categorii de terenuri şi specii de păduri
Suprafaţa terenurilor pe care s-au executat regenerari artificiale
Volumul de lemn recoltat, pe speciiWeb Analytics