Legislaţie

1.Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
2.O.G nr.3/2016 pentru  stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;
3. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri ;
4. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
H.G. nr. 145/2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;
H.G. nr.201/2016 pentru modificarea si completarea H.G. nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica;
5. Hotararea Guvernului nr.795/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului Statistic National si a statisticii oficiale a Romaniei in perioada 2015-2020;
6.Hotararea Guvernului nr.844/2015 privind aprobarea Programului Statistic National Multianual 2015-2017;
7.Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala;
8.Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal;
9.Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finantele publice;
10.Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public;
11.Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor dateWeb Analytics