Veniturile populaţiei

Câştigul salarial nominal mediu brut lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2

 Web Analytics