ANUNȚ DE PUBLICITATE privind achiziția unui imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Județeană de Statistică Mureș

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE STATISTICĂ MUREȘ cu sediul în județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai, nr.18, cod fiscal 4375860, e-mail: tele@mures.insse.ro, tel.0265-261819, vă invită să depuneti ofertele dumneavoastră pentru achiziția unui imobil cu destinația de sediu administrativ, având o suprafață construită desfășurată de minim 450 mp.

1. Informații generale privind obiectul achiziției
Servicii pentru care se face achiziția: Imobil cu destinația de sediu administrativ pentru Direcția Județeană de Statistică Mureș – Cod CPV 70120000-8

2. Informații privind documentația de achiziție
a) Documentația de achiziție, pentru elaborarea și prezentarea ofertei, poate fi obținută, de către persoana interesată, prin accesul direct, nerestricționat și deplin de pe site-ul https://mures.insse.ro al D.J.S. MUREȘ în domeniul Informații de interes public, subdomeniul Achiziții publice
( https://mures.insse.ro/informatii/informatii-de-interes-public/achizitii )
b) Costul în vederea obținerii documentației de achiziție : GRATUIT
c) Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.04.2024 , ora 16.00.

3. Informații privind ofertele
a) Data limită de depunere a ofertelor: 22.04.2024, ora 16.00
b) Adresa la care se depun ofertele:
– sediul Direcției Județene de Statistică Mureș, județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai, nr.18, la Secretariat/Registratură ;
c) Limba în care se redactează oferta: limba română ;
d) Numărul de exemplare în care se depune oferta: un exemplar ;
e) Termenul în care ofertantul trebuie să-și mențină oferta valabilă: 90 de zile de la data deschiderii ofertelor ;

4. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 23.04.2024, ora 09.00, la sediul Direcției Județene de Statistică Mureș, județul Mureș, municipiul Târgu Mureș, strada Bolyai, nr.18.

5. Alte informații privind achiziția
a) Procedura de atribuire aplicată:
Norme procedurale interne aprobate prin Ordinul Președintelui INS nr.783/20.06.2023
b) Valoarea maxima estimată: 4.541.000 lei cu TVA inclus
c) Prețurile din ofertă: vor fi exprimate în moneda națională (lei)
d) Criteriul de atribuire – Cel mai bun raport calitate-preț
e) Relații suplimentare la tel: 0265-261819, 0265-263024, de luni până vineri între orele 8.00-16.00.
f) Ofertanții pot participa la deschiderea ofertelor.Web Analytics


Lasă un răspuns